Zadnja različica

v. 2.10 (Prenosi / download)

Novo v zadnji različici:
- možnost podajanja ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju (tudi y(E), x(N))
- možnost izpisa transformiranih ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju
- možnost izpisa pretvorjenih
ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju
- grafični prikaz mreže točk in prikaz lege mreže točk glede na državno mejo RS


Upravičeni uporabniki

Program SiTra lahko brezplačno prenesejo, namestijo in uporabljajo geodetska podjetja z dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev.
Geodetsko podjetje lahko pridobi toliko licenc programa, kot ima zaposlenih geodetov z geodetsko izkaznico.


Navodila za namestitev programa

Izberemo ustrezno datoteko v ZIP ali EXE obliki 
(datoteke) in jo prenesemo na svoj računalnik. Če prenesemo .zip datoteko, jo odpakiramo. Poženemo izvršno datoteko (.exe) ter sledimo korakom namestitve.
Za namestitev programa mora imeti uporabnik administratorske pravice (velja za operacijske sisteme, ki temeljijo na tehnologiji Windows NT).
Bližnjice programa lahko program namesti v poljuben imenik v meniju Start in na namizje, če uporabnik to želi.

Ko program prvič poženemo, se v oknu izpiše registracijska številka. Uporabnik na naslov reg@sitranet.si pošlje dopis, v katerem navede:
- podatke podjetja (naziv podjetja in številka dovoljenja),
- podatke geodeta z geodetsko izkaznico (priimek in ime ter številka izkaznice),
- registracijsko številko, ki se izpiše ob zagonu programa.

S povratno e-pošto prejme uporabnik aktivacijsko kodo, ki jo vnese v polje okna, kjer je vpisana tudi registracijska številka. Program ob vsakem zagonu javi isto številko kot ob prvem zagonu, zato lahko uporabnik med čakanjem na kodo program zapre. Ko je vnešena prava koda, je program aktiviran in kode ni potrebno več vnašati.

V primeru nadgradnje programa se aktivacija programa ohrani, prav tako se ohranijo baze transformacijskih parametrov. Uporabniki aktiviranega programa naj program nadgradijo z EXE ali ZIP. V primeru polne namestitve se aktivacija izbriše in program je treba ponovno aktivirati z novo aktivacijsko kodo!

Navodila za uporabo programa so v datoteki SiTra2.xx-navodila.html v mapi, kjer je nameščen program. Navodila lahko odpremo tudi preko bližnjice v meniju Start.Avtorstvo programa in kontakt

Avtorja: Klemen Kozmus Trajkovski & Bojan Stopar, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kontakt: 
info@sitranet.si


Datoteke za prenos

Sitra 2.10 (polna):     ZIP      EXE

Sitra 2.10 (nadgradnja z 2.01):     ZIP      EXE


Sitra 2.01 (polna):     ZIP      EXE


Sitra 2.01 (nadgradnja z 2.0):     ZIP      EXE